top of page
Gi sjelen rom. Bidrag til fornyet kristendom.

 

Håpet for jorden ligger ikke i mennesket slik vi er i dag.

Med det bevissthetsnivå vi og våre samfunnsledere prioriterer hverdagen og styrer verden med, ligger det neppe noen god framtid foran oss. Det må en ny input til. Et bevissthetsmessig løft, som løfter oss vekk fra egoet, «jegbevisstheten», og inn i Kristusbevisstheten, gudsriket inni hvert menneske, som gjør det mulig å leve i nestekjærlighet med medmennesker og naturen som omgir oss. Dit hvor sjelen gis rom!

 

Dr. Theol og prest Helge Hognestad har i flere tiår skrevet bøker om behovet for en ny forståelse av forkynnelsen til Jesus og hans disipler, og forståelsen av Bibeltekstenes myter. I denne boken gir han oss mange eksempler på tolkninger av forskjellige tekster fra evangeliene som flettes sammen med temaer han diskuterer. Blant annet tolker han Julemyten slik at gudsriket er å finne inni oss, at påskemyten forteller oss hva som skal til for at det skal skje en indre vekst, en tilgang til en ny bevissthet, og at pinsemyten beskriver det forestående paradigmeskiftet, den nye måten å forstå sin virkelighet på; at ånd/bevissthet står over materie, og at verden er helhetlig; at alt henger sammen med alt, at helheten er representert i alle deler av systemet, at alle mennesker således henger sammen og at det vi gjør mot andre, gjør vi mot oss selv.

 

Håpet for jorden ligger ikke i mennesket slik vi er i dag. Med det bevissthetsnivå vi og våre samfunnsledere prioriterer hverdagen og styrer verden med, ligger det neppe noen god framtid foran oss. Det må en ny input til. Et bevissthetsmessig løft, som løfter oss vekk fra egoet, «jegbevisstheten», og inn i Kristusbevisstheten, gudsriket inni hvert menneske, som gjør det mulig å leve i nestekjærlighet med medmennesker og naturen som omgir oss. Dit hvor sjelen gis rom!Dr. theol. og prest Helge Hognestad har i flere tiår skrevet bøker om behovet for en ny forståelse av forkynnelsen til Jesus og hans disipler, og forståelsen av Bibeltekstenes myter.

 

I denne boken gir han oss mange eksempler på tolkninger av forskjellige tekster fra evangeliene som flettes sammen med temaer han diskuterer. Blant annet tolker han Julemyten slik at gudsriket er å finne inni oss, at påskemyten forteller oss hva som skal til for at det skal skje en indre vekst, en tilgang til en ny bevissthet, og at pinsemyten beskriver det forestående paradigmeskiftet, den nye måten å forstå sin virkelighet på; at ånd/bevissthet står over materie, og at verden er helhetlig; at alt henger sammen med alt, at helheten er representert i alle deler av systemet, at alle mennesker således henger sammen og at det vi gjør mot andre, gjør vi mot oss selv.

 

Les innholdsfortegnelse og forord

Gi sjelen rom. Bidrag til fornyet kristendom.

kr 349,00Pris
 • Fakta:

  Forfatter: Helge Hognestad

   

  Utgivelsesår: 2020

   

  Innbinding: Heftet

   

  Kategori: Spirituelt/Religion

   

  Språk: Norsk

   

  Sider: 188

   

  Forlag: Solens Forlag

   

  ISBN/EAN: 9788293246220

bottom of page