top of page

Utdrag fra boken GI SJELEN ROM

INNHOLD

Forord 9

Innledning 11

   Gi sjelen rom! 12

         Noe nytt bryter på 14

         «Sjel» og «bevissthet» 19

         Mennesket har behov for myter 20

1. Hylle den indre kristus - gi sjelen rom 23

     Julemyten – ny bevissthet fødes 25

         Julemyten 25

     Vanskelig innsikt å ta inn 27

     En ny tid 28

2. Korsets vei – «dårskap» 29

     Påskemyten – veien til ny bevissthet 31

     Lidelseshistorien kan være et oppdiktet hendelsesforløp 32

     Paulus’ erfaring 33

     Et annet senter inni oss 34

3. Paradigmeskifte 36

     Pinsemyten – ny bevissthet synliggjøres 38

     Ny bevissthet på jorden 39

4. Jeg er ikke sentrum i meg 41

5. Den indre veien 43

6. Det kristne håpet – surdeigen virker 45

7. Såkornet 46
8. Guddommelighet 49
9. «Mer, Jesus, lik deg» 51
10. Kvinner i Jesu følge 54
11. Frivillig avkall 56
12. Helbredelse 58
13. Kraften som helbreder 60

14. Trosse tyngdekraften – ånd over materie 62

15. Være våken 66

16. Dypglede 68

17. Fullbyrdet 70

18. Tro og utvelgelse 72

19. Blir vi dømt? 74

20. Ego-verden bryter sammen 77

21. Jesu forklarelse – og vår 79

22. For trangt for store egoer 81

23. Livets brød 83

24. Veien 85

25. Håpet for jorden - «bevissthetens blomst» 88

26. Kvantesprang i bevissthet 90

27. «Kristus døde for våre synder» - forvrengt 93

28. Kjærlighetsprosjektet 96

29. Jesus løftet blikket 99

30. Å bli dømt er å bli seende 102

31. Indre forvandling 104

32. Til fall og oppreisning 106

33. Tro på Gud og tro på Jesus 108

34. Arvevelsignelsen 110

35. Til rådighet – som maria 112

36. En ny tid innledes

       - En visdom som ingen av verdens herskere har kjent» 114

37. Peters fiskefangst – næring for sjelen 116

38. «Opp til himmelen» 116

39. Til alle folkeslag 120
40. Feire gudsnærværet 122

41. Falske profeter 124

42. Det udelte hjertet 126

43. Syndere kalles til omvendelse 128

44. Veiviser mot gudsbevissthet 130

45. Elsk deres fiender 132

46. «Lasarus, kom ut!» 134

47. «Gud inni» 138

48. Få som blir frelst? 140

49. Døperen Johannes for en ny tid 142

50. Gudsbarn - på vei mot våkenhet. 145

 

TILLEGG

I    «Mot en ny æon. Er tvangstankenes tid over?» 148

II   «Reinkarnasjon» 153

III  «Matteusevangeliet» 158

IV  «Paulus og forvandlingens mulighet» 164

V   «Thomasevangeliet – budskap til vår tid» 169

VI  «Hellig visdom» 182

VII «Jorda forsvarer seg mot menneskene» 184

 

FORORD

 

Den indisk-amerikanske legen, forfatter og åndelige veileder Deepak Chopra uttalte en gang at uvitenhet hindrer sannheten i å komme fram. Slik tror jeg det er. Uvitenhet gjør at sannheten blir skjult. Jeg opplever mye uvitenhet om det historiske rundt Bibelen, både i kirken og ellers, og det hindrer at det opprinnelige budskapet kommer fram. Selv har jeg brukt mye av livet mitt på å studere Bibelen, særlig Det nye testamente. Jeg har forsøkt å forstå den historiske bakgrunn for tekstene. Jeg er prest i Den norske kirke, jeg ønsker å se mitt liv i lys av historien om Jesus, og Paulus har gitt meg nøkkelen til å forstå.

Jeg opplever en dyp sannhet i det bibelske budskapet, en innsikt og visdom som også kunne ha stor betydning for livet i denne verden i dag om den kom igjennom. Men jeg savner et fellesskap som har større kunnskap og som på en klarere måte kunne formidlet det opprinnelig kristne budskapet. Med denne boken ønsker jeg å bidra til en mer historisk fundert og klarere oppfatning av innsikten som Jesus og de første kristne formidlet. Jeg tror det er tid for fornyelse.

Jeg vil gjerne takke de som har bidradd til å få fram på en forståelig måte det jeg har ønsket. Blant dem er Anne Kristine Amdal, Randi Austeng, Mona Danielsen, Ole Christian Hem, Borgny Høysæter, Cecilie Thorsdatter og Morten Aarsten. De har alle vært med i en gruppe på Hamar som har gått gjennom teksten med et kritisk og konstruktivt blikk.

Jeg vil også uttrykke en stor takk til Solens forlag og Liv Aker Hjortaas for konstruktivt samarbeid. Det finnes flere forlag som utgir religiøs litteratur i Norge, men ikke så mange som ikke er bundet av bestemte dogmatiske og konfesjonelle oppfatninger. Solens forlag ønsker «å spre åndelig visdom, spirer som kan åpne opp for lesernes tilgang til sin egen indre sol; til guddommelig storhet». Jeg er glad og takknemlig for at det finnes et slikt forlag.

Hamar oktober 2020

Helge Hognestad

bottom of page