top of page

FORFATTERE

Forfatterene hos Solens Forlag er alle opptatt av det åndelige perspektivet i livet. Deres bøker er banebrytende for samfunnsutviklingen, i det de åpner for den spirituelle oppvåkning og utvikling i sine medmenneskers liv. Den nye tidsepoken menneskeheten går inn i, tvinger frem en ny forståelse for menneskenes virkelighet og levesett.

bottom of page