Forfattere

Forfatterene hos Solens Forlag er alle opptatt av det åndelige perspektivet i livet. Deres bøker er banebrytende for samfunnsutviklingen, i det de åpner for den spirituelle oppvåkning og utvikling i sine medmenneskers liv. Den nye tidsepoken menneskeheten går inn i, tvinger frem en ny forståelse for menneskenes virkelighet og levesett.

Anne Gjeitanger
Jeanina Hegelund
Liv Aker Hjortaas
Helge Hognestad
Hermod Norby Hansen
IMG_5035
Mari Perron
IMG_5027
Show More