top of page

HELGE HOGNESTAD

Helge Hognestad er født i Time kommune i Rogaland.

Han er utdannet prest, dr.theol., og har jobbet som prest i flere år, med avbrudd i fra 1985 til 2000 da han arbeidet som statsstipendiat.

 

Bibliografi:

 • ”Forkynnelse til oppbrudd. Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det I” (1978)

 • ”Forkynnelsen – kirkens forsvar? Studier i Matteusevangeliet og kirkens bruk av det. II” (1978)

 • "Gud skapt i vårt bilde?” (med Ebbe Reichelt og Rune Slagstad) (1980)

 • ”Gud på Høvik. Prekener fra Høvik menighet” (1981)

 • ”En kirke for folket” (1982)

 • ”Tro underveis” (1984)

 • ”Morgendemring. En ny spiritualitet?” (1989)

 • ”Den indre kilde. Vår tids religiøsitet i lys av historien” (1994)

 • ”Fra alter til våpenhus. På leting etter Gud bak dogmer og bastante meninger” (2000)

 • ”Paulus og forvandlingens mulighet. Om apostelen Paulus, hans liv og erfaringer” (2003)

 • ”Gud i mennesket. Ny tid - ny kristendom" (2006)

 • "Prest i lånt kappe. Selvbiografiske betraktninger" (2011)

 • "Mennesket våkner. Det innerste i oss er guddommelig"(2011)

 • "Ny tid - ny åndelighet. Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling" (2015)

 • "Kristendom mot en ny æon. Er tvangstankenes tid over?" (2017)

 • "Gi sjelen rom. Bidrag til en fornyet kristendom" (2020)

 • "Jesus døde ikke for våre synder - han vekket oss" (2022)

Bøker av Helge Hognestad

bottom of page