top of page

Utdrag fra CLARAS BOK

 

Innholdsfortegnelse:

Forord 8

Claras beretning 11

Barndommen med Jesus 12

Jesus drar 25

Livet etter 29

Min egen reise 34

Alexandria 39

Tiden i tempelet 44

Livet med Emmanuel 59

På egenhånd, eller ikke 62

Nok en reise 68

Komplottet 72

Tiden etter 77

Den nye tiden med mor 80

Forandringens tid 85

Reisens slutt 98

Beretningen til Jesus 101

Innledning 102

Barndom 105

Reisen til India 108

Relasjonen med Emmanuel 111

Mitt virke 116

Nye møter med Clara

129 Min vandring med staven

134 Komplottet og tiden etter

138 Prosjektet fortsetter 148

Forord

To tusen år siden livet til Jesus og Clara fant sted. To tusen år uten at verden har kjent til vesentlige nyanser og sider ved disse livene. Hvorfor er dette ikke kommet frem før? Har ikke verden vært rede til å høre på en annen sannhet før nå? Og, er den det nå?

Beretningene om denne tiden er gitt oss både fra Clara, halvsøsteren til Jesus, og Jesus, kanalisert henholdsvis av Liv A. Jæger og Anne Gjeitanger, og de er sammenfallende. Referanser som underbygger deler av dette er også gitt i den tidligere kanaliserte bokserien til Anne Gjeitanger – Pistis Maria. Serien består av fire bøker, og det er særlig i bok 2 og 3 du kan finne informasjon som vil bidra ytterligere til å komplettere bildet som gis her.

Denne boken gir oss viktige bidrag til den historien som er blitt fortalt videre i bibeltekster og historiebøker. Biter som tidligere har manglet, og som har bidratt til en forsinkelse av menneskehetens mulige oppvåkning. At komplottet rundt Jesu død har en side til, at ettermælet til flere av disiplene ikke er like vakkert etter at vi får tilgang til denne informasjonen, og at Emmanuel, som var deres felles venn, er den damanhurianske Falco Tarassaco1 i en tidligere inkarnasjon, og at prosjektet de arbeidet sammen for på den tiden, fremdeles er like reelt. Menneskehetens oppvåkning til forståelse av at vi er mer enn mennesker hvis vi tar i bruk våre guddommelige egenskaper, lever i kjærlighet og lys, og forstår at vi kan skape himmel på jord hvis vi får til dette, og at det faktisk også er universets plan, på et høyere nivå.

1 Grunnlegger av det økospirituelle samfunnet Damanhur, beliggende i Piemonte- regionen, ved foten av de italienske alpene.

 

Historien til Clara er sterkt preget av det livet enslige kvinner, både unge og gamle, utsettes for på den tiden. Men har historien endret seg så veldig? Vi gjenkjenner fremdeles urett mot kvinner i en mannsdominert verden, mennesker som utgir seg for noe annet enn det de i virkeligheten er, og vår egen streben etter å oppfatte oss selv som guddommelige.

La deg synke ned i en følelsesladet og spennende beretning fra Clara, etterfulgt av kommentarer fra Jesus med nye opplysninger om hans erfaring fra tiden han virket i for to tusen år siden. Og hans oppfordring til å søke innover for å finne sannheten om menneskeheten i eget hjerte. Den ligger der hos alle, men ofte skjult av mange lag med illusjoner etter levde liv og traumatiserende erfaringer.

 

God bok, ønskes dere alle.

 

Fredrikstad, september 2020

 

Liv Aker Hjortaas

Redaktør for Solens Forlag AS

bottom of page