nature-4175638_1920.jpg

Forlagets intensjon

Forlagets intensjon er å spre åndelig visdom, spirer som kan åpne opp for leserens tilgang til sin egen indre sol;
til guddommelig storhet.

Og lik løvetannens finurlige måte å spre seg på, ønsker vi at bøkene
spres og finner veien inn til menneskenes hjerter.

Du finner mer inspirasjon, samt informasjon om utgivelser, foredrag, kampanjer osv. på vår Facebook-side.  

Hjertlig velkommen!

White%20(2)_edited.jpg

Hermod

Nordby Hansen

White%20(4)_edited.jpg

Hermod Nordby Hansen har utgitt boken "Det som ingenting er utelukket fra" via Solens Forlag og vi gleder oss over at han nå skal utgi en ny bok, kalt "Gaven" i August. Frem til det kan du glede deg over en artikkel angående xx og en annen som tar for seg xx. 

Frem til den nye boken offisielt slippes håper vi at du vil nyte å lese hans første bok som omhandler menneskers evne til å smelte sammen til et Lys der vi ER kjærlighet og bevsste medskapere.

#Verdtdinoppmerksomhet