Velkommen til Solens Forlag

Solens Forlag er et lite, spirituelt forlag som ønsker å tilby litteratur som fører til utvikling og oppvåkning for leserne i denne tiden som er så spesiell.

NY BOK:

EN REISE MOT SOLEN

Anne (Poiana Issopo) Gjeitangers nye bok, En reise mot solen,

er en fortsettelse av reisen som ble påbegynt i den forrige boken

En reise til reinens rike, og utspiller seg også i hovedsak i fjellriket rundt Okstindane i Nordland.

I samarbeid med flere hjelpere utfører hun et spesielt energetisk arbeid for å knytte dette området opp mot synkronlinjene igjen, og fjerner samtidig energetiske hindringer som har stagnert territoriets og jordens utvikling.

Boken handler også om troen på og utlevelse av noe stort og guddommelig - i og utenfor oss selv - et felles rike i gjensidig kjærlighet og kommunikasjon med alt det omkringliggende; medmennesker, dyr, natur, naturånder, utenomjordiske entiteter, guder og gud; Hyperborea - skapelse av en ny verden.

 

Ved bestilling i oktober betaler du kun kr. 600,- for de 2 bøkene!

(normalt koster hver av bøkene kr. 369,-)

"Et Kurs om Kjærlighet"

- En bok alle bør ha -
Den norske oversettelsen av "A Course of Love"

Størker Svendsen og teamet hans brukte nærmere 15 år for å ferdigstille arbeidet med oversettelsen av "A Course of Love" som på norsk heter "Et Kurs om Kjærlighet". Boken er kanalisert og er oppfølgeren til den kjente boken "A Course in Miracles", på norsk "Et Kurs i Mirakler".

 

Som i den forrige boken, er denne bokens budbringer Mester Jesus. Da mottakeren av den forrige boken, Dr. Helen Schucman, var død på det tidspunktet den nye boken skulle dikteres, fikk denne en ny mottakeren, forfatteren Mari Perron.

Boken er et kurs for å gjenvekke menneskenes egen visdom om hvem vi egentlig er. Vi er en kjærlig væren, guddommelige, i ett med Gud. Vi er kjærlighet, vi er lys. Menneskene har lenge oppfattet seg selv som én, adskilt fra Gud,  og samfunnet rundt oss, med alle religiøse retninger, ønsker at dette skal være menneskenes sannhet. Dermed må gamle trossystem og forståelse av egen identitet avlæres for å lære den virkelige sannheten om oss selv, den vi er når egoet legges vekk og vi skaper gjennom integrasjonen mellom sinn og hjerte - i helhjertethet. Først da skaper vi i ren kjærlighet. Det kalles Kristusbevissthet. Det kalles nærvær. Da ER vi.

Hos Nordens Lys AS i Fredrikstad arrangerer vi lesesirkler for boken.
Hver første mandag i måneden kl. 10.30 - 13.00 møtes vi for å lese og snakke om avtalte kapitler i boken. 
 
Følg også Facebook-siden "Et Kurs om Kjærlighet".
Her legges det ut sitater fra boken med jevne mellomrom.